Vibrant Life startades 1996 av Maud Silverbåge-Henrikson för att erbjuda effektiva metoder som fungerar i vardagslivet för vanliga människor, som aktivt och medvetet vill påverka sitt eget välbefinnande och sin hälsa.

Vibrant Life erbjuder regelbundet kurser i Reiki, VibrantTouch och ZenYoga dit alla är välkomna. Dessutom hålls kurser på företag och på begäran enligt överenskommelse. På grund av det rådande läget skjuts alla kurser och fria presentationer upp tills rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har förändrats.

Såväl Reiki, VibrantTouch´s olika delar som ZenYoga är oerhört kraftfulla metoder och används såväl i friskvårdande, förebyggande syfte som då symptom på ohälsa redan dykt upp. Metoderna är energibaserade och bygger på en helhetssyn på människan i och med att såväl fysiska som mentala, känslomässiga och andliga/själsliga aspekter av livet påverkas när vi arbetar med våra kroppsenergier.

Tel: 070-431 05 85