Fortsättningskursen (Reiki II) är två hela dagar och håller på kl. 9.00 - ca 17.00 båda dagarna med en timmas lunchuppehåll. Fika på för- och eftermiddag ingår. Reservera en plats genom att betala in din anmälningsavgift på SEK 800:- via bankgiro 5092-0297 säkrast 14 dagar före kursstart. Uppge namn, postadress eller e-post adress samt vilken kurs du är intresserad av på inbetalningstalongen. Resterande kursavgift på SEK 5.000:- betalas senast vid kursstart. Om du av någon anledning inte kan komma på den kurs du anmält dig till så återbetalas hela kursavgiften utom anmälningsavgiften, som dock kan utnyttjas vid ett senare tillfälle, inom ett år.

Kommande program ej ännu fastställt......

Tel: 070-431 05 85