Grundkursen (Reiki I) löper över två hela dagar och håller på kl. 9.00 - ca 17.00 båda dagarna med en timmas lunchuppehåll. Fika ingår på för- och eftermiddag. Reservera en plats genom att betala in din anmälningsavgift på SEK 500:- via bankgiro 5092-0297 säkrast 14 dagar före kursstart. Uppge namn, postadress eller e-post adress samt vilken kurs du är intresserad av på inbetalningstalongen. Resterande kursavgift på SEK 2 400:- betalas senast vid kursstart. Återbetalningsgaranti: Om du av någon anledning inte kan komma på den kurs du anmält dig till eller vill avbryta kursen senast vid lunch dag två, så återbetalas hela kursavgiften utom anmälningsavgiften, som dock kan utnyttjas vid ett senare tillfälle, inom ett år.

Ort Datum Plats
Gbg 11-12 maj 2024 Gbg centralt
Tel: 070-431 05 85