Reiki 3A (den första fristående sammankomsten i master utbildningen) förutsätter, utöver genomgången grund- och fortsättningskurs, en intervju. Detta seminarium löper över tre hela dagar. /STRONG>

Utbildning till Reiki Master påbörjas en gång per år för deltagare som genomgått Reiki 3A och som aktivt vill lära ut Reiki.

Kommande program ej ännu fastställt......

Tel: 070-431 05 85