Vibrant Life startades 1996 av Maud Silverbåge-Henrikson för att erbjuda effektiva metoder som fungerar i vardagslivet för vanliga människor, som aktivt och medvetet vill påverka sitt eget välbefinnande och sin hälsa.

Vibrant Life erbjuder regelbundet kurser i Reiki, VibrantTouch och ZenYoga dit alla är välkomna. Dessutom hålls kurser på företag och på begäran enligt överenskommelse.

Såväl Reiki, VibrantTouch´s olika delar som ZenYoga är oerhört kraftfulla metoder och används såväl i friskvårdande, förebyggande syfte som då symptom på ohälsa redan dykt upp. Metoderna är energibaserade och bygger på en helhetssyn på människan i och med att såväl fysiska som mentala, känslomässiga och andliga/själsliga aspekter av livet påverkas när vi arbetar med våra kroppsenergier.

Tel: 070-431 05 85