VibrantTouch lärs ut i olika steg utan hierarkisk ordning. Stegen kan väljas oberoende av varandra och i den turordning som intresserar deltagaren. Du kan välja att gå enstaka eller samtliga steg eller att utbilda dig till VibrantTouch terapeut. Varje kurssteg är ett utbildningssteg som gör det möjligt att själv behandla klienter men erbjuder också kraftfulla möjligheter till egen läkning och egenterapi. I varje kursavsnitt fungerar deltagarna omväxlande som klient respektive terapeut. Inga förkunskaper krävs om inte annat anges.

Tel: 070-431 05 85