VibrantTouch Steg 1 (Arm-, skuldra- och höftfrigörelse, 3 hela dagar) är en energibaserad kroppsterapi som fokuserar på att lösa upp och rensa ut problem i armar, axlar, skuldror, nacke samt i höftpartiet. Det vanligaste är att vi lagrar aktuella, olösta problem i axel- och skulderpartiet medan äldre problem manifesterar sig i höft/korsryggspartiet. Problemen kan visa sig i form av spänning, stelhet, minskad rörlighet eller smärta i olika delar av kroppen.

VibrantTouch Steg 2 (självbilds/korsryggsrensning, 3 hela dagar) är en energibaserad kroppsterapi som fokuserar på att lösa upp och rensa ut effekterna av djupt sittande värderingar som begränsar vår livsutövning och ofta resulterar i livshämmande mönster i form av beroenden, ätstörningar, låg självkänsla etc. Dessa kan dessutom ligga bakom fysiska besvär i höftparti, korsrygg och problem med ischias. Vi lär oss också att påverka kroppsfunktioner via reflexpunkter i fötterna. (3 hela dagar)

VibrantTouch Steg 3 (Diplomeringskurs) Förutsätter genomgånget Steg 1 & 2 plus praktik enligt terapeutkraven för VibrantTouch. (3 hela dagar)

Från puppa till fjäril (2 hela dagar) ger kursdeltagaren ett kraftfullt hjälpmedel att på djupet förstå och föändra värderingar som styr det dagliga beteendet. Kursen har fått sitt namn på grund av att vi oftast inte lever vår fulla potential på grund av begänsande självbilder. Mycket bra kurs även för arbetsgrupper på företag.

Energifältsrensning (en kväll och två hela dagar) är en ren energibehandling utan fysisk beröring avsedd för rensning i energifältet - auran. Blockeringar i vårt energifält påverkar vår livsutövning och kan manifesteras i den fysiska kroppen som symptom om de ej hanteras. Behandlingsmetoden är djupt avslappnande och klienten upplever ofta en stor "lättnad" efter en behandling. Kursen inkluderar också så kallad andlig kirurgi, som kan upplevas ytterst kraftfullt. Vi rekommenderar att kursdeltagare för bästa utbyte av kursen tidigare har genomgått Steg 1 eller fått behandlingar som rensat i höft/korsryggspartiet.

Morfogenetisk rensning (en kväll och två hela dagar) är en behandling på energiplan som möjliggör åtkomst av djupt liggande mönster. Till exempel kan mönster som "gått i släkten" i flera generationer rensas ut. När dessa mönster släpper är man fri att leva med helt nya förutsättningar. Vi rekommenderar att kursdeltagare för bästa utbyte av kursen tidigare har genomgått Steg 2 eller fått behandlingar som rensat i höft/korsryggspartiet.

Nivå Datum Pris inkl moms
Tel: 070-431 05 85