För att du skall få kalla dig VibrantTouch terapeut måste du ha gått Steg 1 och 2. Därefter skall du ha genomfört dokumenterad, godkänd praktik på klienter. Dessutom skall du själv ha fått specificerade behandlingar med VibrantTouch. Sedan du genomfört och fått erforderlig praktik godkänd går du Steg 3 - Diplomeringskurs med en praktisk och teoretisk test samt lär dig ytterligare tekniker. Här går vi också igenom etik, regler och praktiska detaljer för att kunna arbeta som terapeut.

Tel: 070-431 05 85